O NÁS

Všetky postupy spojene s výberom zamestnancov sú v súlade s potrebami klientov.  Pomáhame svojim klientom pružne reagovať na neustále sa meniacu situáciu na trhu práce s dôrazom na kvalitu služieb.
Efektívne reagujeme na kolísavé potreby personálneho zabezpečenia spoločnosti v požadovanom množstve a kvalite. Sme pripravení flexibilne reagovať ako pri nových projektoch, tak aj pri nárazových personálnych potrebách.
Personálne služby orientujeme v oblasti elektrotechnického priemyslu, automobilového priemyslu, v strojárskej výrobe a logistike.