O NÁS

Všetky postupy spojene s výberom zamestnancov sú v súlade s potrebami klientov.  Pomáhame svojim klientom pružne reagovať na neustále sa meniacu situáciu na trhu práce s dôrazom na kvalitu služieb.


Efektívne reagujeme na kolísavé potreby personálneho zabezpečenia spoločnosti v požadovanom množstve a kvalite. Sme pripravení flexibilne reagovať ako pri nových projektoch, tak aj pri nárazových personálnych potrebách.
 

Personálne služby orientujeme v oblasti elektrotechnického priemyslu, automobilového priemyslu, v strojárskej výrobe a logistike.

Outsourcing

 

  • Rozbehnutie nových spoločností, výrobných procesov, kde je potrebné, aby sa manažéri venovali ich implementácii. 

 

  • Zabezpečíme vyčlenenie operatívy, kompletná personálna starostlivosť, preberieme nových zamestnancov do pracovno-právneho vzťahu.

 

  • Zabezpečíme demontáž motorových vozidiel a ich častí vrátane procesu prepravy.